Фирма „Теткомс” ООД е регистрирана през януари 2007, като правоприемник и наследник на СД „Петков Малцев Инженеринг”, регистрирана през 1990 г. Фирмата е създадена с идеята да предлага на своите клиенти комплексни услуги в строителното проектиране и в строителството.

В сферата на нашата дейност влизат:
-Проектиране на жилищни, административни и промишлени сгради.
-Обследване на сгради за енергийна ефективност, паспортизация и издаване на сертификати за енергийни характеристики.
-Доставка на уреди за обследване на сгради за енергийна ефективност.
-Изпълнение на довършителни и ремонтни работи, включващо изработка на уникални детайли и конструкции по индивидуален проект.
-Изработване на приложни програми за изчисляване на строителни конструкции. За по-подробно описание и примери:
http://reinforced-concrete-calculations.blogspot.com/