Нашите конструктори предлагат 3D моделиране и при конструктивните решения, още от идейния проект. Това ни позволява да намерим идеалния синхрон между двете основни части на инвестиционния проект.
Към галерията 
    В помощ на проектанта конструктор сме разработили пакет приложни програми, предназначени за изчисляване и оразмеряване на стоманобетонни конструкции. По-долу можете да изтеглите "Демо" версии на програмите.
SolutionDemo
       Примери и подробно описание на програмите можете да намерите на:
http://reinforced-concrete-calculations.blogspot.com/
       Русские коллеги могут скачать "Демо" версии программ на русском языке и по русским стандартам отсюда:
SolutionDemoRus