709R
709R: Газ анализатор с вграден манометър

- Измерва CO, температура и налягане

- Изчислява CO2, ефективност


Цена – 1950 лв. Без ДДС


712
712: Газ анализатор, луксозно изпълнение
- Всички функции на 709R плюс измерване на изгорели газове и утечки, PC интерфейс (опция)


Цена – 2250 лв. Без ДДС


715
715: Измерване на високо съдържание на CO (над 10,000ppm) вграден диференциален термометър, диференциален манометър, измерване на NO и изчисляване на NOX

Използувайте опционалния регулатор на потока A784 за да намалите необходимото количество газове при системи с високо налягане. A784 е включен в 715K3 kit.


716
716: Луксозен газ анализатор от последно поколение. Притежава всички функции на TPI712 плюс серийно вграден USB интерфейс за връзка с РС

За пълната гама продукти на TPI International Ltd моля следвайте този линк: www.tpieurope.com