556C1: Скорост/Температура
- Измерва скорост и температура на флуидния поток
- Пет мерни единици за скорост (m/s, km/hr, mile/hr, knots, ft/min)
- Две единици за поток: (cfm, cmm)
- Връзка в реално време с компютър чрез интерфейсен кабел A500 (опция)
- Четирицифрен двулинеен дисплей
- Запис, показващ мин., макс и среден отчет
- Запаметява до 1000 отчета


575C1: Скорост/температура/влажност
- Увеличена гъвкавост – използуват се два накрайника за измерване
- Измерва едновременно скорост и температура на флуида
- Запис, показващ мин., макс и среден отчет
- Автоматично изключване (10 min.)
- Съобщава за падане на батерията
- Пет мерни единици за скорост (m/s, km/hr, mile/hr, knots, ft/min)
- Връзка в реално време с компютър чрез интерфейсен кабел A500 (опция)
- 95 см дължина на кабела

За пълната гама продукти на TPI International Ltd моля следвайте този линк: www.tpieurope.com